Hvem vi er

Forbundet Internasjonalen i Norge (FIN) er en sammenslutning av revolusjonære og sosialister som har til felles at vi jobber for en samling av revolusjonære internasjonalt med utgangspunkt i den Fjerde Internasjonale, og medlemmer av FIN arbeider i SV og Rødt for å samlet alle revolusjonære anti-kapitalister i ett parti på et internasjonalistisk, anti-stalinistisk og demokratisk grunnlag.

For mer informasjon om hva vi står for, les vår plattform.

Møter

Ingen akkurat nå.

Nyheter

[23/03-2009] Nettstedet er flyttet igjen! Vi har nå fi.norge.no som nettsted.